top of page

曼谷市政府的提醒預防2019年冠狀病毒疾病傳播的8種方法(COVID-19)
1. 請避免不必要的外出。 งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ngót ɔ̀ɔk jàak bâan dooi mâi jam-bpen

2. 不要參加任何聚會或活動。 งดรวมกลุ่มสังสรรค์หรือกิจกรรมต่างๆ ngót ruam glùm săng-săn rǔu gìt-jà-gam dtàang dtàang

3. 戴醫用口罩或布口罩。 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า sŭam nâa gàak à-naa-mai rǔu nâa gàak pâa

4.請勿觸摸臉部,尤其是眼睛,鼻子和嘴巴。 ไม่เอามือสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะ ตา จมูก ปาก mâi ao muu săm-pàt bai nâa dooi chà-pɔ́ dtaa jà-mùuk bpàak

5.經常用肥皂或酒精凝膠洗手。 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ láang muu bɔ̀ɔi bɔ̀ɔi dûai sà-bùu rǔu jeel εεl-gɔɔ-hɔɔ

6.吃新鮮煮熟的食物。 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ráp bprà-taan aa-hăan tîi bprung sùk mài mài

7.不共用餐匙和用具。 แยกสำหรับ ใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกัน yε̂εk săm-ràp chái chɔ́ɔn-sùan-dtua mâi chái kɔ̌ɔng rûam gan

8.彼此之間保持2米的距離。 เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร wéen rá-yá hàang rá-wàang gan sŏng méet


8 ways to prevent the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), we must also: 1. Do not leave the house unnecessarily. 2. Do not join any party or activities. 3. Wear a medical mask or cloth mask. 4. Do not touch your face, especially your eyes, nose, and mouth 5. Wash your hands often With soap or alcohol gel 6. Eat freshly cooked food. 7. Separate for personal use of spoons. Not sharing items 8. Leave a distance of 2 meters between each other.

from Bangkok Metropolitan Administration


7 views0 comments
bottom of page