top of page
  • Writer's pictureTCAHK

水燈節鮮花水燈工作坊

水燈節鮮花水燈工作坊


呢度有冇鍾意泰國文化嘅朋友?水燈節快啦,你準備好咗未呢?想夠特別,就要親手整一盞嘅水燈啦!仲可以幫手慈善,做善事!


快啲嚟我哋嘅水燈節鮮花水燈工作坊!學識整水燈之餘,仲可以捐款幫助低收入家庭同小朋友,讓他們都有機會參加泰國文化工作坊。你嘅捐款仲可以扣稅喔!


日期:2023年11月19日 時間:15:00-19:00 地點:饒宗頤文化館 工作坊特色: 導師親身教學 材料全包,一應俱全 做完即帶走,成果自己留 報名即捐款,愛心傳遞唔斷

位數唔多,快啲搶位!一齊為水燈節加分啦! [報名連結] https://forms.gle/59Fu1K3XE9C8Yhky9 #水燈節 #鮮花水燈 #香港 #慈善 #工作坊 #傳遞愛心
47 views0 comments

Comentários


bottom of page